OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĘBICA z dnia 31 stycznia 2019r.

reklama

Zarządzeniem Nr 5/OrASO/2019r. z dnia 29 stycznia 2019r. Wójt Gminy Dębica zarządził wybory Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Dębica, wyznaczył lokale wyborcze i siedziby Sołeckich Komisji Wyborczych. Dni w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/obwieszczenie-wojta-gminy-debica-z-dnia-31-stycznia-2019r-589.html