Zapraszamy na bezpłatne szkolenia

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą zwiększyć swoje kwalifikacje i umiejętności w dziedzinie gastronomii oraz opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi.

Organizatorem szkoleń, które składać się będą z części teoretycznej i warsztatowej jest Podkarpacki Regionalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej PROWES.

Z PROWES mieliśmy już okazję współpracować podczas Szkolenia kompetencyjnego pn. „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych”, które odbywało się w dniach 28 – 29 czerwca, 04 lipca b.r. i potwierdzamy wysoka jakość i sposób przekazywania wiedzy

Chęć uczestnictwa w szkoleniach należy zgłaszać w Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica, ul. Stefana Batorego 13, 39-200 Dębica w pokoju nr 8 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy CUS lub telefonicznie pod numerem 14 6803333.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/zapraszamy-na-bezplatne-szkolenia-3572.html