Szkolenie opiekunek z Gminy Dębica

W dniach 28 – 29 czerwca, 04 lipca b.r.  dzięki współpracy Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica z Podkarpackim Regionalnym Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej PROWES zostało przeprowadzone szkolenie kompetencyjne pn. „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych”

Warsztatami w Nagawczynie zakończono cykl szkoleń zorganizowanych dla opiekunek osób starszych i niepełnosprawnych zatrudnionych w Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica.

W zajęciach uczestniczyło 13 osób w tym pracownice CUS Gminy Dębica zatrudnione do realizacji usługi asystencko – wspierającej. Celem szkolenia było przede wszystkim  nabycie umiejętności w opiece nad osobami zależnymi, jak również zwiększenie aktywności społecznej opiekunów nieformalnych.

Warsztaty miały formę trzydniową i prowadzone były  przez trzech specjalistów. Bogaty program szkolenia składał się z zajęć teoretycznych i praktycznych i obejmował m.in.:metody skutecznej pielęgnacji (dbanie o higienę osobistą karmienie, pomoc w przemieszczaniu się osób niesamodzielnych), umiejętności udzielania pomocy przedmedycznej, podstawową znajomość chorób i schorzeń, pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego, umiejętność rozpoznawania potrzeb i oczekiwań klienta, organizacji czasu oraz zasady asertywnej komunikacji, szybkiego reagowania w sytuacjach kryzysowych i radzenia sobie ze stresem.

Zajęcia praktyczne odbyły się na szkoleniu wyjazdowym w Centrum Medyczno – Społecznym w Przemyślu, podczas którego uczestnicy zapoznali się z praktycznym wymiarem zawodu opiekuna. Opieka nad osobami starszymi lub niepełnosprawnymi to bardzo odpowiedzialne a zarazem niezwykle trudne zajęcie dla opiekuna. Interpretuje on sytuacje społeczne, warunki życia, relacje z rodziną. Udziela wsparcia emocjonalnego i aktywizuje osoby starsze do samodzielności życiowej w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica podejmuje szereg działań na rzecz osób starszych, które z uwagi na swój zaawansowany wiek, chorobę lub niepełnosprawność nie są w pełni samodzielne i potrzebują wsparcia w codziennych sytuacjach.  Zależy nam, aby obie strony – opiekunka osób starszych, niepełnosprawnych oraz podopieczny i jego rodzina były zadowolone z warunków współpracy i dobrze się czuły w swoim towarzystwie. Dlatego też poprzez cykliczną realizację szkoleń podnoszących kwalifikację oraz utrwalających już zdobytą wiedzę naszych pracowników staramy się, aby jak najlepiej sprawdzali się  przy wykonywaniu powierzonych im zadań. Wierzymy, że zakres realizowanego wsparcia jakie proponuje CUS Gminy Dębica, dla najstarszych mieszkańców czy osób zależnych  stwarza jak najlepsze warunki  do godnego życia i poprawia komfort codziennego funkcjonowania, osób wymagających pomocy. 

Podziękowania dla Organizatorów za realizację szkolenia, dla wykładowców za doskonałe przeprowadzenie zajęć, specjalistyczną wiedzę i umiejętność dzielenia się nią oraz wszystkim uczestniczącym za swój wkład, zaangażowanie i poświęcony czas. 

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/szkolenie-opiekunek-z-gminy-debica-3426.html