Prezentacja PES w przyszłym roku w Gminie Dębica

Podkarpacki Regionalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (PROWES) to ośrodek, którego celem jest rozwój sektora ekonomii społecznej, w tym wsparcie merytoryczne podmiotów ekonomii społecznej i ich otoczenia w województwie podkarpackim. PROWES powstał na bazie konsorcjum Caritas Archidiecezji Przemyskiej oraz Podkarpackiej Akademii Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza.

Powyższe podmioty były organizatorami wydarzenia pn. Kulinarne inspiracje – prezentacja oferty ponadregionalnej sieci branżowej podmiotów ekonomii społecznej „PRACOWNIA SMAKU”, które odbyło się 9 grudnia 2021 r. Naszą gminę reprezentował Wójt Gminy Dębica Stanisław Rokosz oraz p. o. Z-cy Dyrektora GZEASiP Ewa Mucha, którzy zapoznali się z działalnością PROWES oraz ofertą ponadregionalnej sieci branżowej podmiotów ekonomii społecznej „PRACOWNIA SMAKU”. Dodatkowym punktem wydarzenia była degustacja wyrobów kulinarnych przygotowanych przez członków sieci „PRACOWNIA SMAKU”.

Gmina Dębica jest zainteresowana nawiązaniem współpracy z PROWES. Piotr Bassara – właściciel i szef kuchni restauracji SteakHouse zapowiedział na przyszły rok 2-dniową prezentację ofert ponadregionalnych podmiotów na terenie naszej gminy.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/prezentacja-pes-w-przyszlym-roku-w-gminie-debica-2458.html