40. Rocznica Pamięci Ofiar Stanu Wojennego

Źródło: https://gminazyrakow.pl/2021/12/13/40-rocznica-pamieci-ofiar-stanu-wojennego/