Zapraszamy do udziału w projekcie „Nowe umiejętności i kwalifikacje zawodowe – twoją szansą”

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” informuje, że z dniem 21.01.2019 r. rozpocznie rekrutację do projektu pt. „Nowe umiejętności i kwalifikacje zawodowe – twoją szansą”.

W ramach projektu realizowane będą bezpłatne szkolenia zawodowe:

– Prawo jazdy kat. C, C+E z kwalifikacją wstępna przyśpieszoną do przewozu rzeczy

– Specjalista ds. rachunkowości – Samodzielny księgowy

– Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC

 

Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących na obszarze gmin: Brzyska, Skołyszyn, Brzostek, Jodłowa, Pilzno.

Szczególnie preferowane są osoby spełniające kryteria grupy defaworyzowanej, tj.:

– bezrobotne, w tym długotrwale bezrobotne,

– niepełnosprawne,

– w wieku 18-25 lat,

– w wieku 45+

Aby zgłosić się do udziału w projekcie należy:

– zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,

– wypełnić Formularz zgłoszeniowy oraz złożyć go wraz z niezbędnymi załącznikami w Biurze LGD „LIWOCZ” pod adresem 38-212 Brzyska 11A (budynek GOPS Brzyska).

Uczestnicy szkoleń otrzymają również wsparcie dodatkowe w postaci:

– ubezpieczenia od NNW,

– zwrot kosztów dojazdu,

– bufet szkoleniowy.

Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane od 21.01.2019 r. do 28.02.2019 r.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej www.lgdliwocz.pl oraz w Biurze LGD.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (13) 44 103 38.

 

Źródło: http://jodlowa.eu/index.php/dla-mieszkanca/ogloszenia/2419-zapraszamy-do-udzialu-w-projekcie-nowe-umiejetnosci-i-kwalifikacje-zawodowe-twoja-szansa