Nabór na bezpłatne szkolenia

reklama

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” informuje, że z dniem 21.01.2019 r. rozpocznie rekrutację do projektu pt. „Nowe umiejętności i kwalifikacje zawodowe – twoją szansą”.

W ramach projektu realizowane będą bezpłatne szkolenia zawodowe:

Prawo jazdy kat. C, C+E z kwalifikacją wstępna przyśpieszoną do przewozu rzeczy
Specjalista ds. rachunkowości – Samodzielny księgowy
Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC

Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących na obszarze gmin: Brzyska, Skołyszyn, Brzostek, Jodłowa, Pilzno.

Szczególnie preferowane są osoby spełniające kryteria grupy defaworyzowanej, tj.:

bezrobotne, w tym długotrwale bezrobotne,
niepełnosprawne,
w wieku 18-25 lat,
w wieku 45+

Aby zgłosić się do udziału w projekcie należy:

zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,
wypełnić Formularz zgłoszeniowy oraz złożyć go wraz z niezbędnymi załącznikami w Biurze LGD „LIWOCZ” pod adresem 38-212 Brzyska 11A (budynek GOPS Brzyska).

Uczestnicy szkoleń otrzymają również wsparcie dodatkowe w postaci:

ubezpieczenia od NNW,
zwrot kosztów dojazdu,
bufet szkoleniowy.

Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane od 21.01.2019 r. do 28.02.2019 r.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej www.lgdliwocz.pl oraz w Biurze LGD.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (13) 44 103 38.

Pliki do pobrania:

Źródło: http://pilzno.um.gov.pl/wydarzenia/nabor-na-bezplatne-szkolenia