Zapalili świeczkę na grobach zasłużonych

1 listopada Kościół katolicki obchodzi uroczystość Wszystkich Świętych. Tego dnia wspominamy wszystkich, którzy żyli przed nami, naszych bliskich, przyjaciół, rodziców, krewnych, znajomych, stawiając kwiaty oraz zapalając  znicze. Ze świętem zmarłych związany jest ogień – symbol pamięci, wdzięczności, modlitwy. Gmina Dębica również pamięta o wszystkich, którzy z nami współpracowali lub działali na rzecz rozwoju Gminy Dębica. Dlatego też, w tych dniach na grobach zasłużonych dla Gminy Dębica jak i miejscach pamięci, delegacje złożyły i zapaliły znicz. Wśród osób, które od nas odeszły znaleźli się:

Teresa Pawluś – Sołtys Sołectwa Kochanówka (2022 r.)
Jan Michalik – dwukrotny złoty medalista mistrzostw Europy oraz srebrny mistrzostw świata, mieszkaniec Gminy Dębica (2022 r.)
ks. Władysław Tokarczyk – kustosz Zawadzkiego Sanktuarium (2022 r.)
kpt. Edmund Książek – Żołnierz AK, uczestnik akcji Burza, pochodził z Głobikowej (2021 r.)
Władysław Radzik – Prezes Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straż Pożarnych RP (2021 r.)
Władysław Kudela – twórca i długoletni Dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Dębicy (2021 r.)
Edward Brzostowski – Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa, Poseł na Sejm RP IV kadencji, Burmistrz Debicy, prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej (2020 r.)
ks Bronisław Marczyk – Proboszcz Parafii pw. Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Pustkowie – Osiedlu (2020 r.)
Ryszard Kozak – Zasłużony dla Gminy Dębica, Radny Powiatu Dębickiego (2020 r.)
Zygmunt Szych – Pracownik Referatu Promocji, Publicysta (2019 r.)
Wiesław Kania – Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Dębicy, Prezes RIS (2019 r.)
Alfreda Korycka – Dyrektor GOPS (2019 r.)
kpt. Izabela Podhalańska – żołnierz Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej Obwodu Dębica, założyciel oddziału Związku Żołnierzy AK w Dębicy i wieloletni prezes Światowego Związku Żołnierzy AK
Jan Pieniądz – Poseł na Sejm RP II kadencji, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego ( 2018 r.)
Marek Kamiński – Dyrektor GOSiR Gminy Dębica,
ks Kazimierz Dominiak – Zasłużony dla Gminy Dębica, Proboszcz Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dębicy – Latoszynie (2017 r.)
Tadeusz Pietrzyk „Emir” – Żołnierz AK, brał udział w Akcji Burza,
Zbigniew Godzisz – Zasłużony dla Gminy Dębica, sybirak, lekarz, żołnierz I Dywizji im. Tadeusza Kościuszki, założyciel Koła Sybiraków w Dębicy (2007 r.)
ks. Tadeusz Boryczko – Budowniczy kościoła w Głobikowej – (2004 r.)
Zdzisław Nowak – Zasłużony dla Gminy Dębica, lekarz (2003 r.)
Henryk Rudke – Zasłużony dla Gminy Dębica (1994 r.)

 

Władysław Sroczyński – Przewodniczący Rady Gminy, Sołtys Brzeźnicy
Antoni Drąg – Radny Gminy Dębica
Krystyna Sokół – Radna Gminy Dębica, Sołtys Brzeźnicy Woli
Wacław Kusek – Radny Gminy Dębica, Założyciel i Prezes OSP Stobierna
Kazimierz Kusibab – Radny Gminy Dębica, Sołtys Brzeźnicy Woli, Prezes OSP Brzeźnica
Jan Świder – Radny Gminy Dębica
Zygmunt Dreszer – Radny Gminy Dębica
Jan Rokosz – Radny Gminy Dębica
Wacław Suliś – Radny Gminy Dębica
Władysława Gaweł – Radny Gminy Dębica
Franciszek Kurczyński – Radny Gminy Dębica, przyczynił się do projektu sali gimnastycznej w Pustkowie Osiedlu
Stefan Węgrzyn – Sołtys Brzeźnicy
Józef Chodór – Sołtys Brzeźnicy
Jan Smyka – Sołtys Brzeźnicy
Zofia Kędzior – sołtys Kozłowa
Stanisław Kopecki – Sołtys Latoszyna
Zdzisław Starkiewicz – Sołtys Latoszyna
Władysław Florka – Sołtys Podgrodzia

 

Józef Nowak – Prezes OSP w Pustyni
Edward Cholewa – Prezes OSP Pustków
Jan Pluta – Prezes OSP Paszczyna
Edward Wolak – Skarbnik OSP Paszczyna
Zygmunt Dreszer – Sekretarz OSP Paszczyna
Tadeusz Chmiel – Prezes OSP Stasiówka
Janusz Sikora – Prezes OSP Podgrodzie
Jan Guziec – Naczelnik OSP Podgrodzie
Czesław Krasoń – Prezes OSP Stasiówka
Franciszek Cetnarski – Prezes OSP Brzeźnica
Władysław Kania – Prezes OSP Brzeźnica
Józef Różak – Naczelnik OSP Brzeźnica
Edward Brotoń – Naczelnik OSP Brzeźnica
Józef Surowiec – Prezes OSP Kozłów
Jan Koziara – Prezes OSP Kozłów
Stanisław Skowron – Prezes OSP Kozłów
Jan Zaręba – Prezes OSP Kozłów
Józef Pietrucha – Prezes OSP Braciejowa

 

Edward Sobuś – Dyrektor Szkoły w Pustyni
Władysław Korycki – Dyrektor Szkoły w Stobiernej
Ludwik Porębski – Dyrektor Szkoły w Stobiernej
Ignacy Krasoń – Dyrektor Szkoły w Pustkowie

 

 

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/pamietamy-o-nich-2942.html