Uczcili pamięć bohaterów narodowych i zasłużonych dębiczan – Serwis informacyjny Miasta Dębica

31 października 2022

Ikonka głośnika

Loading…

W przeddzień Wszystkich Świętych na grobach bohaterów walk o niepodległość Polski oraz zasłużonych dębiczan władze miasta zapaliły znicze. Natomiast w porządkowanie nagrobków na Cmentarzu Wojskowym zaangażowali się uczniowie dębickiej „Jedenastki”.

Uczcili pamięć bohaterów narodowych i zasłużonych dębiczan

Uczcili pamięć bohaterów narodowych i zasłużonych dębiczan

Uczcili pamięć bohaterów narodowych i zasłużonych dębiczan

Uczcili pamięć bohaterów narodowych i zasłużonych dębiczan

Uczcili pamięć bohaterów narodowych i zasłużonych dębiczan

Uczcili pamięć bohaterów narodowych i zasłużonych dębiczan

Uczcili pamięć bohaterów narodowych i zasłużonych dębiczan

Uczcili pamięć bohaterów narodowych i zasłużonych dębiczan

Uczcili pamięć bohaterów narodowych i zasłużonych dębiczan

Uczcili pamięć bohaterów narodowych i zasłużonych dębiczan

Każdego roku przed Dniem Wszystkich Świętych władze miasta, Związek Strzelecki oraz młodzież z dębickich szkół zapalają znicze na żołnierskich grobach. Zanim jednak oddano hołd bohaterom, uczniowie i wychowawcy ze Szkoły Podstawowej nr 11 oraz strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 2017 im. Tadeusza Münnicha w Dębicy wzięli udział w akcji porządkowania mogił na Cmentarzu Wojskowym.

W czasie spotkania Maciej Małozięć, zastępca burmistrza i prezes Światowego Związku Żołnierzy AK środowiska 5. PSK AK w Dębicy przybliżył młodzieży historię bohaterów narodowych naszego regionu.

Burmistrz Mariusz Szewczyk złożył także znicze na nagrobkach zasłużonych dębiczan, w tym m.in. śp. Edwarda Brzostowskiego, Księdza Prałata Stanisława Fiołka oraz rodziny Mikołajkowów.

Źródło: https://debica.pl/uczcili-pamiec-bohaterow-narodowych-i-zasluzonych-debiczan/