Zapłonęły światła pamięci – Serwis informacyjny Miasta Dębica

31 października 2023

Ikonka głośnikaPrzeczytaj

Loading…

W przeddzień Wszystkich Świętych, w duchu uczczenia zmarłych władze miasta, członkowie Związku Strzeleckiego oraz dębicka młodzież, zapalili znicze na grobach bohaterów oraz zasłużonych mieszkańców Dębicy.

Zapłonęły światła pamięci

Zapłonęły światła pamięci

Zapłonęły światła pamięci

Zapłonęły światła pamięci

Zapłonęły światła pamięci

Zapłonęły światła pamięci

Zapłonęły światła pamięci

Zapłonęły światła pamięci

Zapłonęły światła pamięci

Zapłonęły światła pamięci

Zapłonęły światła pamięci

Zapłonęły światła pamięci

Zapłonęły światła pamięci

Zapłonęły światła pamięci

Zapłonęły światła pamięci

Zapłonęły światła pamięci

Zapłonęły światła pamięci

Zapłonęły światła pamięci

Zapłonęły światła pamięci

Zapłonęły światła pamięci

Zapłonęły światła pamięci

Zapłonęły światła pamięci

Zapłonęły światła pamięci

Zapłonęły światła pamięci

Zapłonęły światła pamięci

Zapłonęły światła pamięci

Zapłonęły światła pamięci

Zapłonęły światła pamięci

Zapłonęły światła pamięci

Zapłonęły światła pamięci

Zapłonęły światła pamięci

Zapłonęły światła pamięci

Zapłonęły światła pamięci

Zapłonęły światła pamięci

Zapłonęły światła pamięci

Zapłonęły światła pamięci

Zapłonęły światła pamięci

Zapłonęły światła pamięci

Zapłonęły światła pamięci

Zapłonęły światła pamięci

Zapłonęły światła pamięci

Zapłonęły światła pamięci

Zapłonęły światła pamięci

Zapłonęły światła pamięci

Zapłonęły światła pamięci

Zapłonęły światła pamięci

Zapłonęły światła pamięci

Zapłonęły światła pamięci

Zapłonęły światła pamięci

Jak co roku, w przededniu uroczystości Wszystkich Świętych, na żołnierskich grobach oraz na nagrobkach zasłużonych dębiczan zapłonęły znicze. W symbolicznym zapaleniu świateł pamięci uczestniczył burmistrz Dębicy Mariusz Szewczyk wraz z Maciejem Małozięciem, zastępcą burmistrza i prezesem Światowego Związku Żołnierzy AK środowiska 5. PSK AK w Dębicy.

Znicze zapalone zostały m.in. na mogiłach bohaterów narodowych, byłych burmistrzów Dębicy Henryka Zauderera i Edwarda Brzostowskiego oraz zmarłego w tym roku Kazimierza Saka, Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Dębicy.

Hołd zmarłym oddali także uczniowie Szkoły Podstawowej nr 11 oraz członkowie Jednostki Strzeleckiej 2017 im. Tadeusza Münnicha w Dębicy. Historię bohaterów narodowych z naszego regionu przybliżył młodzieży wiceburmistrz Maciej Małozięć, po czym uczniowie złożyli na mogiłach żołnierskich znicze oraz flagi narodowe.

Źródło: https://debica.pl/zaplonely-swiatla-pamieci/