Zachowaj Trzeźwy Umysł – podsumowanie akcji w dębickiej Dziewiątce

Już po raz jedenasty w Szkole Podstawowej nr 9 w Dębicy odbyło się podsumowanie ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. W akcji wzięły udział dębickie szkoły podstawowe i gimnazja. Tegoroczna kampania przebiegała pod hasłem „Na skrzydłach przyjaźni”. Przedsięwzięcie miało na celu m.in. wspieranie pozytywnych wyborów życiowych dzieci i młodzieży, uświadomienie siły wpływu grupy rówieśniczej na jednostkę oraz propagowanie zdrowego stylu życia.

Niezwykle interesującym punktem podsumowania było przygotowane przez uczniów z „dziewiątki”, przedstawienie pod tytułem „Żyjmy zdrowo w przyjaźni”. W widowisku wystąpili zaproszeni specjaliści m.in. dietetyk, pedagog, pielęgniarka i trener personalny. Dzieci zachęcały do dbania o zdrowie i trzeźwy umysł.