Podsumowanie Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”

15 grudnia 2021

Ikonka głośnika

Loading…

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Dębicy już po raz kolejny włączyła się w ogólnopolską kampanię edukacyjno-profilaktyczną pn. „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. W tym roku przebiegała ona pod hasłem „W poszukiwaniu szczęścia”. To już piętnasta edycja kampanii, w której udział wzięły dębickie szkoły podstawowe.

Podsumowanie Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”

Podsumowanie Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”

Podsumowanie Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”

Podsumowanie Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”

Celem akcji jest promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych jako alternatywy wobec wielu patologii, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy.

W ramach przedsięwzięcia uczniowie wzięli udział w konkursie literacko-plastycznym pt. „Szczęśliwa chwila, szczęśliwy dzień, szczęśliwe życie”. Wśród nadesłanych prac tytuł laureata zdobyli: Filip Galas, Kornelia Wojciechowska, Julia Różańska i Milena Wiktor. Wszyscy reprezentowali „Dziewiątkę”. Zwycięzcom nagrody wręczyli: Maciej Małozięć, zastępca burmistrza Dębicy i Grażyna Pondo dyrektor SP nr 9 .

Źródło: https://debica.pl/podsumowanie-kampanii-zachowaj-trzezwy-umysl/