KONDOLENCJE

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Zdzisławy Zawiszy

Rodzinie i Bliskim przekazujemy słowa wsparcia.

Łączymy się w braterskiej modlitwie z wszystkimi,

którzy przeżywają czas próby i rozłąki z najbliższą osobą.

Jest to wielka strata, która jeszcze długo

będzie napełniać smutkiem nasze serca.

Przewodniczący Rady Gminy Dębica

Piotr Żybura

Wójt Gminy Dębica

Stanisław Rokosz

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/kondolencjezawisza-2477.html