Wyróżnienie dla „Rozdzielni Wiatrów”

reklama

Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Rozdzielnia wiatrów” w Głobikowej otrzymało wyróżnienie w stobniu srebrnym podczas „59 Ogólnopolskiego Konkursu Współzawodnictwa Schronisk Młodzieżowych”.

Konkurs organizowany jest nieprzerwanie od 1961 roku przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Warszawie pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Wyróżnienia przyznawane są corocznie dla najlepszych schronisk młodzieżowych z Polski. Współzawodnictwo ma zachęcać do stworzenia w placówkach najlepszych warunków zakwaterowania oraz pobytu dla dzieci i młodzieży. Oceniane były także działania wychowawcze schronisk, przekazywanie informacji krajoznawczych o regionie, organizacja imprez edukacyjnych, turystycznych, wykorzystanie bazy noclegowej i współpraca z Polskim Towarzystwem schronisk młodzieżowych. Wyróżnienia przyznawane są corocznie dla najlepszych schronisk młodzieżowych z terenu całej Polski

Wręczenie wyróżnień miało odbyć się 3-5 kwietnia 2020 r. w Warszawie. Z uwagi na zalecenia Premiera Rządu RP i panującą sytuację epidemiczną w kraju, została odwołana. 

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/wyroznienie-dla-rozdzielni-wiatrow-1688.html