Wypadek, pożar i ewakuacja. Ćwiczenia Ratowniczo – Gaśnicze jednostek OSP Gminy Dębica

reklama

Wyciągniecie poszkodowanego z samochodu, ewakuacja zwiedzających z płonącego budynku i pożar śmieci. W miniony weekend wszystkie Ochotnicze Straże Pożarne z Gminy Dębica wzięły udział w Ćwiczeniach Ratowniczo Gaśniczych OSP. W sumie około setka druhów z 13 jednostek.

Działania rozpoczęły się w miejscu koncentracji sił i środków – na obiektach PGO w Paszczynie. Pożary, ratownictwo medyczne i techniczne oraz ratowanie ludzi. Zakres szkolenia był szeroki. Ćwiczenia Ratowniczo Gaśnicze jednostek OSP Gminy Dębica zastąpiły odwołane z powodu pandemii coroczne Zawody Sportowo Pożarnicze.