WYMIEŃ PIEC- CHROŃ NASZĄ GMINĘ!!

Od 1 czerwca 2018r. na terenie województwa podkarpackiego obowiązuje uchwała Nr LII869/18  Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa podkarpackiego ograniczeń w zakresie instalacji, w których następuje spalanie paliw, której celem jest ograniczenie tzw. niskiej emisji z sektora komunalno- bytowego, będącej główna przyczyną przekroczeń norm jakości powietrza w województwie podkarpacki.

Ww. wymieniona uchwała obejmuje terminy graniczne określające okresy wymiany pieców

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/wymien-piec–chron-nasza-gmine-2427.html