Wymień piec z miejską dotacją – Serwis informacyjny Miasta Dębica

17 marca 2022

Ikonka głośnika

Loading…

Jeszcze przez dwa tygodnie można składać wnioski o dotację na demontaż istniejącego pieca oraz zakup i montaż nowego. Beneficjenci mogą otrzymać do 5 000 złotych w ramach miejskiego programu.

To już piąta edycja projektu wymiany starych kotłów w Dębicy. Program skierowany jest do mieszkańców miasta, którzy są właścicielami nieruchomości w granicach administracyjnych Dębicy. W przypadku gdy tytuł prawny do nieruchomości posiada więcej niż jedna osoba, do ubiegania się o udzielenie dofinansowania wymagana jest zgoda wszystkich osób.

Dotacja może wynieść do 95% poniesionych kosztów zakupu nowego źródła ciepła, jednak nie więcej niż 5 tys. złotych. Ogółem samorząd miasta przeznaczył kwotę 150 000 zł, co pozwoli sfinansować wymianę pieców w minimum 30 gospodarstwach.

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska tel. 14 68 38 218.

Źródło: https://debica.pl/wymien-piec-z-miejska-dotacja/