Informacja dla osób przemieszczających się z Ukrainy ze zwierzętami towarzyszącymi

Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej zwierzęta z gatunku psy, koty, fretki wjeżdżające z Ukrainy muszą posiadać:

prawidłowe oznakowanie (chip);
ważne szczepienie na wściekliznę;
wynik miareczkowania przeciwciał przeciwko wściekliźnie;
świadectwo zdrowia wydane przez właściwe władze

W drodze odstępstwa z powodu działań wojennych na terytorium Ukrainy, zwierzęta towarzyszące właścicielom przekraczającym granicę polsko – ukraińską mogą być wpuszczone do Polski bez spełnienia powyższych wymogów weterynaryjnych. Jeżeli jeden lub więcej z powyższych wymogów nie jest spełniony, należy zgłosić ten fakt funkcjonariuszowi polskiej Straży Granicznej, Krajowej Administracji Skarbowej (Administracji Celnej) lub Policji przy przekraczaniu granicy państwowej.

W celu objęcia Państwa zwierzęcia uproszczoną procedurą przekraczania granicy państwowej należy wypełnić wniosek o:

pozwolenie na przemieszczenie zwierzęcia towarzyszącego na teren UE- jeżeli Polska jest państwem docelowym osoby przekraczającej granicę

lub

tranzyt przez państwo członkowskie – jeżeli Polska nie jest państwem docelowym osoby przekraczającej granicę.

 

Po wypełnieniu wniosku, Państwa zwierzę zostanie bezpłatnie oznakowane i zaszczepione przeciwko wściekliźnie przez Inspekcję Weterynaryjną.

Po wykonaniu procedur zostaną państwo zaopatrzeni w pozwolenie, które będzie dowodem legalnego przekroczenia granicy ze zwierzęciem towarzyszącym do miejsca docelowego. W przypadku przekroczenia granicy bez zachowania powyższej procedury, po dotarciu na miejsce przeznaczenia (tymczasowego pobytu) konieczne jest zgłoszenie się ze zwierzęciem do

 

POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W DĘBICY

KOSYNIERÓW RACŁAWICKICH 16, 39-200 DĘBICA

KONTAKT: +48 14 681-82-42,

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/informacja-dla-osob-przemieszczajacych-sie-z-ukrainy-ze-zwierzetami-towarzyszacymi-2611.html