Informacja dla osób przemieszczajacych się z Ukrainy ze zwierzętami towarzyszącymi

Informacja

Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej zwierzęta z gatunku psy, koty, fretki wjeżdżające z Ukrainy muszą posiadać:

prawidłowe oznakowanie (chip);
ważne szczepienie na wściekliznę;
wynik miareczkowania przeciwciał przeciwko wściekliźnie;
świadectwo zdrowia wydane przez właściwe władze weterynaryjne.

W drodze odstępstwa z powodu działań wojennych na terytorium Ukrainy, zwierzęta towarzyszące właścicielom przekraczającym granicę polsko – ukraińską mogą być wpuszczone do Polski bez spełnienia powyższych wymogów weterynaryjnych.

Jeżeli jeden lub więcej z powyższych wymogów nie jest spełniony, należy zgłosić ten fakt funkcjonariuszowi polskiej Straży Granicznej, Krajowej Administracji Skarbowej (Administracji Celnej) lub Policji przy przekraczaniu granicy państwowej.

Szczegóły w załączonej informacji.

Pliki do pobrania:

Źródło: http://pilzno.um.gov.pl/node/609