Wykwalifikowana kadra ratownicza czuwa nad bezpieczeństwem klientów Kompleksu Basenów „NEMO” w Pustkowie-Osiedlu

Zgodnie z rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego na Kompleksie Basenów „NEMO” w Pustkowie-Osiedlu nad Państwa bezpieczeństwem stale czuwa co najmniej dwóch Ratowników wodnych (co najmniej jedna osoba na każdą nieckę). Wszyscy Ratownicy wodni posiadają odpowiednie kwalifikacje i wieloletni staż pracy na stanowisku, a powierzone obowiązki wykonują z należytą starannością.

W celu wyróżnienia ratowników spośród innych użytkowników pływalni podczas pełnionego dyżuru każdy z ratowników nosi czerwoną koszulkę z napisem RATOWNIK. Dodatkowo, wyposażenie stanowiska pracy ratownika obejmuje odpowiedni sprzęt ratowniczy taki jak apteczki, torba medyczna PSP R1, koła ratunkowe z linką, pasy ratownicze, gwizdki, sprzęt medyczny oraz leki i artykuły sanitarne. Do dyspozycji pozostają również defibrylator AED oraz akcesoria basenowe takie jak deski do pływania, ósemki, walce piankowe – służące do nauki pływania. Indywidualne lekcje nauki pływania prowadzone są przez wykwalifikowanych Instruktorów pływania posiadających pisemne zezwolenie Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Dębica na prowadzenie zajęć na Kompleksie Basenów „NEMO”. Aby zapewnić jak największe bezpieczeństwo osób uczących się pływać, a także w celu zapewnienia komfortu innym użytkownikom basenu, na potrzeby nauki pływania przeznaczono jeden tor pływacki – jest to pierwszy od strony dyżurki ratowników.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/wykwalifikowana-kadra-ratownicza-czuwa-nad-bezpieczenstwem-klientow-kompleksu-basenow-nemo-w-pustkowie-osiedlu-3209.html