Wybory w Dębicy – Serwis informacyjny Miasta Dębica

13 października 2023

Ikonka głośnikaPrzeczytaj

Loading…

W najbliższą niedzielę (15 października) odbędą się wybory do Sejmu i Senatu RP. Lokale wyborcze czynne będą od godz. 7:00 do 21:00. Poniżej przedstawiamy informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Granice obwodu głosowania

Rozwiń

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy:

• posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
• podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych; • którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat.

Źródło: https://debica.pl/wybory-w-debicy/