Wsparcie na rozpoczęcie działalności

LGD Liwocz

Do 22 grudnia (do godz. 16) można składać wnioski o przyznanie pomocy dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Dofinansowanie jest przyznawane w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Szczegóły na stronie: http://www.lgdliwocz.pl/index.php/nabory/premia-na-rozpoczecie-dzialalnosci-gospodarczej/596-ogloszenie-o-naborze-nr-1-2021

Źródło: http://pilzno.um.gov.pl/index.php/node/522