Wójt połączy dwie spółki

 

Gmina Dębica planuje utworzenie jednej spółki, która miałaby powstać w wyniku połączenia Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Paszczynie oraz Gminnego Zakładu Komunalnego w Brzeźnicy. Podjęto już pierwsze działania ze wspólnikiem  Przedsiębiorstwa Gospodarowania odpadami w Paszczynie, jakim jest Miasto Dębica Mariuszem Szewczykiem oraz we współpracy z Skarbnik Miasta Dębica Lucyną Sikora.

Na nadzwyczajnym zgromadzeniu wspólników podjęto uchwałę, w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Gminy Miasta Dębica, w celu ich umorzenia za wynagrodzeniem, jak również sprzedaży udziałów. Jednocześnie upoważniono zarząd spółki PGO do nabycia wspomnianych udziałów z czystego zysku, co ważne bez obniżenia kapitału zakładowego spółki. Ustanowiono również zabezpieczenie spłaty ze strony Zarządu PGO z ostatecznym terminem spłaty na 31 lipca 2024 r. Rada Miejska w Dębicy również wyraziła zgodę na zbycie udziałów miasta.

Jakie korzyści wynikają z połącznia spółek:

Połącznie dwóch uzupełniających się w usługach społecznych i komunalnych spółek, co pozwoli na realizację usług o znacznie wyższej jakości.
Konsolidacja zadań a zarazem większe wykorzystanie potencjału organizacyjnego i materialnego co wpłynie na wzrost efektywności.
Najważniejsze z punktu fuzji dwóch spółek będzie zapewnienie większej stabilności finansowej, co za tym idzie zmniejszenie dynamiki ewentualnych podwyżek cen wody oraz ścieków.

Proces ten potrwa około 6 miesięcy. Wójt Gminy Dębica wyraża podziękowanie dla Burmistrza Gminy Miasto Dębica, Radnym Gminnym i Miejskim, Zarządom Spółek, Radcom Prawnym i współpracownikom Gminy Dębica, wyrażając nadzieję na dalszą owocną współpracę w tym jak i pozostałych obszarach.

Warto również podkreślić pozytywne stanowisko pracowników zakładów,  reprezentowane przez ich związki, którzy na bieżąco byli informowani o kolejnych planach i wymiernych korzyściach z przeprowadzenie połączenia spółek Gminy Dębica.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/wojt-polaczy-dwie-spolki-3743.html