17 milionów zainwestuje Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Paszczynie

Trzy nowe inwestycje za ponad 17 mln złotych – to plany Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Paszczynie na najbliższy rok. Na terenie należącym do spółki powstanie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, składowisko i kompostownia.

Kluczową z trzech planowanych inwestycji jest budowa własnego składowiska. To przedsięwzięcie „wzięła na siebie” Gmina Dębica, która jest udziałowcem spółki.

Wniosek o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Gmina Dębica już złożyła. Kosztorys zakłada wydanie na ten cel ponad 3 mln złotych z czego poziom dotacji z województwa sięga 85% wartości. Budowa składowiska planowana jest na ten rok, jednak brane jest również pod uwagę ewentualne przesunięcie inwestycji na początek 2020 roku.