Ponad 2 miliony na zabezpieczenie osuwiska w Pilźnie

Ponad 2 mln zł na osuwisko w Pilźnie. Dzięki promesie zostanie zabezpieczony obryw przy potoku za Bankiem Spółdzielczym w pobliżu Rynku. Jak mówi burmistrz Pilzna Ewa Gołębiowska, to priorytetowa inwestycja, gdyż osuwisko znajduje się w centrum Pilzna i mogłoby zagrażać mieszkańcom.

Dotacja ze środków przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych opiewa na 2 mln 160 tys. zł. Dzięki funduszom nie tylko będzie możliwe zabezpieczenie brzegu rzeczki. Zostanie również wykonana odbudowa drogi gminnej przy ul. Kościuszki, prowadzącej do osuwiska.