Wojewoda z samorządowcami o sytuacji na Ukrainie

W związku z sytuacją na Ukrainie odbyła się przed południem wideokonferencja zwołana przez Wojewodę Podkarpackiego dotycząca sytuacji u naszego wschodniego sąsiada. Jednym z tematów była możliwość pomocy Ukraińcom.

W konferencji oprócz Ewy Leniart uczestniczył także marszałek województwa Władysław Ortyl oraz włodarze gmin i powiatów z Podkarpacia. Według informacji przekazanych przez wojewodę, obszary województw podkarpackiego i lubelskiego, bezpośrednio graniczących z Ukrainą, mają utworzyć punkty recepcyjne dla ewentualnego napływu ludności zza wschodniej granicy. W obecnej chwili ruch graniczny odbywa się bez zakłóceń.

Podczas spotkania dyskutowano także o możliwych formach pomocy udzielonej stronie ukraińskiej przez samorządy z naszego województwa. W tej sprawie jeszcze dzisiaj burmistrz Dębicy Mariusz Szewczyk spotka się z członkami Miejskiego Sztabu Zarządzania Kryzysowego. Podczas spotkania omawiana będzie m.in. możliwości wsparcia i pomocy obywatelom Ukrainy.

– Jesteśmy w kontakcie z zaprzyjaźnionymi samorządowcami z Ukrainy, którym przekazałem wyrazy naszej solidarności oraz słowa otuchy w momencie rosyjskiej inwazji – mówi burmistrz Mariusz Szewczyk, który rozmawiał dzisiaj m.in. z władzami Nieżyna w obwodzie czernihowskim.

Źródło: https://debica.pl/wojewoda-z-samorzadowcami-o-sytuacji-na-ukrainie/