Apel Urzędu Wojewódzkiego w sprawie pomocy uchodźcom

ydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie

Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie informuje, iż dla wszystkich obywateli Ukrainy, którzy nie mają gdzie się udać po przekroczeniu granic naszego kraju, rząd polski zapewnia bezterminowo i nieodpłatnie pełne wsparcie (pomoc w formie wyżywienia i mieszkania). Dla województwa podkarpackiego lokalizacje punktów takiej pomocy znajdują się na terenie województw: dolnośląskiego, śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, opolskiego, lubuskiego i łódzkiego. Dla wszystkich osób, które wyrażą chęć skorzystania z takiej formy pomocy jest organizowany bezpłatny transport z poszczególnych punktów recepcyjnych do miejsc docelowych.

Wiele rodzin z terenu Podkarpacia, spontanicznie i kierując się dobrym sercem, przyjęło do swoich domów uchodźców z Ukrainy, nie posiadając stosownego zabezpieczania materialnego, które umożliwiłoby zapewnienie pełnego i nieokreślonego w czasie wsparcia tym rodzinom. Do tut. Wydziału docierają niepokojące sygnały, iż część z tych polskich rodzin już zwróciło się do gmin o pomoc w utrzymaniu przyjętych Uchodźców.

Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie wyjaśnia, iż na chwilę obecną nie ma żadnych regulacji prawnych, które dawałby możliwość udzielenia wsparcia finansowego/rekompensaty ze środków rządowych dla osób prywatnych, udzielających wsparcia uchodźcom wojennym.

W związku z powyższym, Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie zwraca się do samorządów z gorącym apelem o bieżące monitorowanie sytuacji na terenie gmin, w tym w szczególności o nawiązanie kontaktu z rodzinami ukraińskimi, które zostały przyjęte przez polskie rodziny, zweryfikowanie ich potrzeb i realnych możliwości ich zabezpieczenia w miejscu pobytu w sposób kompleksowy i długoterminowy.

W przypadku stwierdzania braku takich możliwości wydział prosi o podjęcie niezwłocznych działań zmierzających do zapewnienia pomocy oferowanej przez polski rząd (w zakresie pełnego, bezpłatnego i bezterminowego utrzymania) – odpowiednio we wskazanych województwach i w wyznaczonych w nich Ośrodkach.

Źródło: http://pilzno.um.gov.pl/node/593