Dla osób prywatnych udzielających wsparcia uchodźcom wojennym

Dla osób prywatnych udzielających wsparcia uchodźcom wojennym

Dla osób prywatnych udzielających wsparcia uchodźcom wojennym

04 marca 2022

InformacjeInne

W związku z napływającymi pytaniami i faktem, że wiele rodzin z Podkarpacia, spontanicznie kierując się dobrym sercem, przyjęło do swoich domów uchodźców z Ukrainy, informujemy – na podstawie przekazu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie – że na chwilę obecną nie ma żadnych regulacji prawnych, które dawałyby możliwość udzielenia wsparcia finansowego/rekompensaty ze środków rządowych dla osób prywatnych, udzielających wsparcia uchodźcom wojennym.

Przypominamy jednocześnie, że Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego UW w Rzeszowie zapewnia, iż dla wszystkich obywateli Ukrainy, którzy nie mają gdzie się udać po przekroczeniu granic naszego kraju, rząd polski zapewnia bezterminowo i nieodpłatnie pełne wsparcie (pomoc w formie wyżywienia i mieszkania).

Dla woj. podkarpackiego lokalizacje punktów takiej pomocy znajdują się na terenie województw: dolnośląskiego, śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, opolskiego, lubuskiego i łódzkiego. Dla wszystkich osób, które wyrażą chęć skorzystania z takiej formy pomocy jest organizowany bezpłatny transport z poszczególnych punktów recepcyjnych do miejsc docelowych.

WAŻNE! W pierwszej fazie pomocy osoby przybyłe z Ukrainy powinny być kierowane do punktów recepcyjnych zlokalizowanych na terenie województwa, co umożliwi zapewnienie im miejsca pobytu zorganizowanego przez wojewodę. Rejestracja nie musi być dokonana w momencie wjazdu na terytorium naszego kraju, formalności można dopełnić także w późniejszym terminie.

W przypadku spontanicznych gestów wsparcia oferowanych przez osoby prywatne również należy pamiętać o rejestracji Ukraińców w punktach recepcyjnych, by mogli oni ubiegać się o status uchodźcy. Nie można także wykluczyć, że w przyszłości rejestracja stanowić będzie podstawę do starania się o ewentualną rekompensatę ze środków rządowych za udzielone uchodźcom wsparcie.

Źródło: https://www.powiatdebicki.pl//aktualnosci/aktualnosci/dla-osob-prywatnych-udzielajacych-wsparcia-uchodzcom-wojennym,art-2451