Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dębica na lata 2022-2030

Gmina Dębica przystąpiła do  sporządzenia dokumentu pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dębica na lata 2022-2030”. Zapraszamy do wypełnienia ankiety dla mieszkańców i przedsiębiorców/instytucji na temat wykorzystania energii w Państwa domach i instytucjach. Wszystkie dane uzyskane poprzez niniejszą ankietę posłużą opracowaniu wspomnianego powyżej dokumentu. Ankieta jest anonimowa, a przekazane informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do oszacowania wielkości emisji gazów cieplarnianych. Opracowania będą zawierać jedynie zestawienia i wnioski z analizy zebranych informacji. Wypełnienie ankiety nie niesie za sobą żadnych konsekwencji finansowych lub prawnych.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/plan-gospodarki-niskoemisyjnej-dla-gminy-debica-na-lata-2022-2030-2587.html