Wojciech Buszek przestał pełnić obowiązki komendanta dębickich strażaków

reklama

Starszy brygadier Wojciech Buszek przestał pełnić obowiązki komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy. Ze stanowiska odchodzi po blisko 13 latach służby. Podczas apelu dotychczasowy dowódca dziękował swoim podwładnym, współpracownikom oraz nauczycielom.

Wojciech Buszek służbę w straży pożarnej rozpoczął w 1992 roku. Był między innymi dowódcą sekcji w komendzie rejonowej w Tarnowie. Komendantem PSP w Dębicy został w sierpniu 2005 roku. Przez blisko 13 lat jednostka wzbogaciła się o sześć samochodów ratowniczo-gaśniczych, pięć samochodów operacyjnych oraz inny specjalistyczny sprzęt. Przeprowadzono również gruntowną termomodernizację budynku komendy.

Wojciech Buszek był twórcą specjalistycznej grupy poszukiwawczo-ratowniczej. W latach 2009 i 2010 kierował jednostką podczas powodzi, które dotknęły powiat dębicki. Za swoją ofiarną służbę otrzymał m.in. złoty medal za zasługi dla pożarnictwa.

v

Wojciech Buszek pozostanie w dębickiej jednostce i nadal będzie służył mieszkańcom powiatu. Jego obowiązki czasowo przejmie starszy brygadier Roman Merchut, dotychczasowy zastępca komendanta.

 

Wraz z początkiem czerwca komendantem dębickiej policji został nadkomisarz Andrzej Dragan, który wcześniej tę funkcję pełnił tymczasowo przez kilka miesięcy. Czy w przypadku straży pożarnej awans także otrzyma zastępca? O tym zdecyduje komendant wojewódzki. Nowy szef jednostki ma zostać ogłoszony w trakcie najbliższych dwóch miesięcy.