Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. uruchomiły na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Dębicy naziemną elektrownię fotowoltaiczną o mocy łącznej 196 kWp.

reklama

Środa, 01 Kwiecień 2020

Elektrownia fotowoltaiczna pozwoli zwiększyć produkcję energii elektrycznej na potrzeby własne, tym samym ograniczone zostaną koszty zakupu energii z sieci. W marcu udało się wyprodukować pierwsze kilowatogodziny energii.

W godzinach największego nasłonecznienia instalacja zabezpieczy 70 – 90 proc. bieżącego zapotrzebowania mocy. W skali roku realnie jest to ok. 20-25 proc. energii, którą zużywa się na potrzeby Stacji Uzdatniania Wody.

Pierwsze działania, związane z projektem rozpoczęły się 4 lata temu, od opracowania koncepcji inwestycji. Koszt budowy instalacji wyniósł 988 tys. zł, w tym 682 tys. zł to refundacja ze środków unijnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.  Wykonawcą robót była firma FLEXIPOWER GROUP Sp zo.o. Sp.K.

Warto przypomnieć, że fotowoltaika nie jest jedynym sposobem uzyskiwania energii ze źródeł nazywanych powszechnie alternatywnymi. Wodociągi Dębickie od 2012 roku w module kogeneracyjnym zainstalowanym na terenie oczyszczalni ścieków w pełni zagospodarowują produkt uboczny procesu oczyszczania ścieków –  biogaz – wytwarzając z niego energię elektryczną i cieplną na potrzeby własne oczyszczalni i budynków administracyjnych.

Archiwum newsów

Źródło: http://debica.pl/aktualnosci/2020/04/wodociagi-debickie-sp-z-o-o-uruchomily-na-terenie-stacji-uzdatniania-wody-w-debicy-naziemna-elektrownie-fotowoltaiczna-o-mocy-lacznej-196-kwp