Władze Dębicy oraz ukraińskiego miasta Niżyn podpisały list intencyjny, oficjalnie inaugurując współpracę

Władze Dębicy oraz ukraińskiego miasta Niżyn podpisały list intencyjny, oficjalnie inaugurując współpracę. Dotyczyć ma ona sfery gospodarczej, kulturalnej, sportowej, turystycznej, społecznej, oraz edukacyjnej. Dokument podpisany w Ratuszu to pierwszy krok do zawarcia umowy partnerskiej.

Międzynarodowa współpraca rozpoczęła się dużo wcześniej. Dotknięci wojną mieszkańcy Ukrainy mogli liczyć na pomoc dębiczan. Na znak wdzięczności za okazane wsparcie burmistrz Niżyna poinformował, że na sesji Rady Miejskiej zostanie złożony wniosek, by jednej z ulic w mieście nadać nazwę „Dębica”.

 

Delegacja z Ukrainy podczas wizyty w Dębicy znalazła również chwilę, by zwiedzić miasto. Burmistrz Niżyna, doradca burmistrza oraz Sekretarz Rady Miasta zobaczyli między innymi Dębickie Wodociągi, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, oraz Miejski Ośrodek Kultury.