W Ukrainie nazwali ulicę „Dębica”

O zmianie nazwy ukraińskiej ulicy na „Dębica” było głośno już w lipcu. Podczas wizyty w Polsce, Oleksandr Kodoła, burmistrz Niżyna, zapowiedział podjęcie odpowiednich kroków w tym kierunku.

Nadanie tej nazwy jest sposobem wyrażenia wdzięczności i uhonorowania dębiczan, którzy aktywnie włączyli się w pomoc Ukraińcom. W lipcu bieżącego roku Dębica oraz Niżyn oficjalnie rozpoczęły współpracę.

Wniosek przyjęto jednogłośnie. 29 sierpnia niżyńscy radni zadecydowali o zmianie nazwy jednej z ulic na cześć Miasta Dębica.

Zobacz też:

Władze Dębicy oraz ukraińskiego miasta Niżyn podpisały list intencyjny, oficjalnie inaugurując współpracę