Warsztaty dla rodziców w Klubach Rodzinnych

W ramach usługi Klub Rodzinny w każdej z miejscowości naszej gminy realizowane są warsztaty dla rodziców i rodziców z dziećmi poruszające ważne kwestie z zakresu wychowania, regulacji emocji, kompetencji miękkich, profilaktyki uzależnień i zaburzeń psychicznych. Warsztaty te prowadzone są przez specjalistów z zakresu pracy z dziećmi: familiolog i mediatora rodzinnego – Annę Fedak oraz psychologa i interwenta kryzysowego – Magdalenę Białas. Spotkania te mają na celu zwiększenie świadomości rodziców w wymienionych dziedzinach, polepszenie komunikacji rodzic-dziecko oraz przekazanie rodzicom narzędzi do wspierania dzieci, by zapobiegać występowaniu zachowań ryzykownych.

Mieszkańcy każdej z miejscowości naszej gminy będą mieli też możliwość skorzystania z pikników integracyjnych, podczas których będzie czekał na nich szereg atrakcji, animacji i konkursów z nagrodami. Zwieńczeniem działań Klubów Rodzinnych będzie piknik „Dzień Rodziny”, którego datę i miejsce poznamy już wkrótce.

Działania w ramach usługi wykonuje Fundacja „Gorąca Cegła”, której dziękujemy za zaangażowanie i współpracę.

 

Projekt „Centrum Usług Społecznych w gminie Dębica – nowa jakość życia mieszkańców” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacja Wiedza Edukacja Rozwój; Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji; Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/warsztaty-dla-rodzicow-w-klubach-rodzinnych-3230.html