W Dębicy powstał HUB, czyli magazyn logistyczny przeznaczony na pomoc humanitarną dla Ukrainy

W Dębicy powstał HUB, czyli magazyn logistyczny przeznaczony na pomoc humanitarną dla mieszkańców Ukrainy. To wynik inicjatywy oraz współpracy Polsko-Niemieckiej, Ukraińsko-Niemieckiej i Bałtycko-Niemieckiej Izby Przemysłowo Handlowej, niemieckiego federalnego Ministerstwa Polityki Żywnościowej i  Rolnictwa oraz miasta Dębica.

Podczas uroczystego otwarcia magazynu logistycznego poruszono temat między innymi wzajemnej współpracy i możliwości wspólnej pomocy dla Ukrainy. Dzięki podjętym działaniom, do ogarniętego wojną kraju wysłano już herbatę, ciepłe napoje oraz pieczywo.