Usługi indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Dębica – trwałość projektu

Informujemy, iż zakończyło się finansowanie usług indywidualnego transportu door-to-door w ramach  Projektu pt. „Door-odne wsparcie osób z ograniczoną mobilnością na terenie gminy Dębica”,  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Pomimo zakończenia projektu 30 grudnia 2022 r., Gmina Dębica w ramach zapewnienia jego trwałości nadal będzie realizować usługi indywidualnego transportu door-to-door dla pełnoletnich mieszkańców Gminy Dębica, którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub tych, którzy takiego orzeczenia nie mają, ale z powodu ograniczonej sprawności lub wieku mają trudności w samodzielnym przemieszczaniu się, do osób zagrożonych ubóstwem, marginalizacją i wykluczeniem społecznym, oraz tych, którzy z powodu ograniczonej mobilności nie mają możliwości rozwoju zawodowego i uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej.

Usługi w ramach trwałości będą realizowane przez okres 15 m-cy tj. do 31 marca 2024 r. na dotychczasowych zasadach, po wcześniejszym zgłoszeniu potrzeby przewozu.

Warto podkreślić, że cele i działania projektu znakomicie wpisały się w faktyczne i realne potrzeby mieszkańców Gminy Dębica, gdyż usługi cieszą się dużym zapotrzebowaniem wśród lokalnej społeczności. Natomiast zaplanowane wskaźniki w projekcie zostały osiągnięte i wypracowane przed zakończeniem działań.

W okresie realizacji projektu przejechano 66 588 km. Z usług darmowego transportu skorzystały 302 osoby.

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia usługi door-to-door w Gminie Dębica znajdują się pod linkiem https://cusdebica.pl/pomoc-spoleczna/usluga-indywidualnego-transportu-door-to-door-w-gminie-debica

 

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/uslugi-indywidualnego-transportu-door-to-door-w-gminie-debica-trwalosc-projektu-3085.html