Uroczyste Poświęcenie Wozu Ratowniczo-Gaśniczego

Źródło: https://gminazyrakow.pl/2022/09/16/uroczyste-poswiecenie-wozu-ratowniczo-gasniczego/