Nauczyciele spotkali się na konferencji w starostwie

Nauczyciele spotkali się na konferencji w starostwie

Nauczyciele spotkali się na konferencji w starostwie

16 września 2022

Oświata

W piątek 16 września w sali sesyjnej dębickiego starostwa odbyła się konferencja zorganizowana wspólnie przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie oraz Powiat Dębicki. Konferencja poświęcona była zadaniom dyrektora szkoły, przedszkola i placówki oświatowej w kontekście zmian i wyzwań współczesnej edukacji.

Otwierając konferencję, starosta Piotr Chęciek zwrócił uwagę na wyzwania, jakie stoją przed nauczycielami współczesnej szkoły, zwłaszcza w kontekście wzrostu zachowań depresyjnych wśród młodzieży po pandemii koronawirusa. Z kolei Dyrektor Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich, w skład którego wchodzi PCEN – Krystyna Wróblewska wskazała, że zadaniem szkoły jest holistyczne i indywidualne podejście do każdego ucznia, wspieranie w rozwoju nauczycieli i szeroka współpraca z rodzicami. W dalszej części spotkania nauczyciele konsultanci zatrudnieni w PCEN przedstawili ofertę m.in. w obszarze priorytetów ogłoszonych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki na bieżący rok szkolny. Tematyka wystąpień była poświęcona następującym zagadnieniom:
1) Doskonalenie kompetencji nauczycieli związane z podnoszeniem jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom;
2) Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży;
3) Zmiany w prawie oświatowym;
4) Wspomaganie wychowawczej roli rodziny;
5) Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Projekt grantowy „Podkarpacie Uczy Cyfrowo III w ramach projektu „Lekcja Enter”.

Na końcu swoje doświadczenia w realizacji programu „Zwolnieni z teorii” zaprezentowała dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Dębicy, Marta Czekaj, która jednocześnie zachęciła szkoły do zaangażowania się w ten projekt.
Uczestnikami konferencji byli dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek ze wszystkich gmin powiatu dębickiego. Wydarzenie odbywało się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla.

Źródło: https://www.powiatdebicki.pl//aktualnosci/aktualnosci/nauczyciele-spotkali-sie-na-konferencji-w-starostwie,art-2706