Umowa na plac zabaw w Stasiówce podpisana

Dzisiaj tj. 30 października 2023 r. została podpisana umowa na zadanie „Budowa obiektów małej architektury w Stasiówce”. Zagospodarowanie terenu będzie pełniło funkcję rekreacyjną oraz turystyczną ogólnodostępną. Będzie służyło integracji lokalnym mieszkańcom. Na przedmiotowym terenie – placu rekreacyjnym – będą znajdować się urządzenia małej architektury takie jak :biegacz, orbitrek, drabina, drążki, wahadło, wyciąg górny, karuzela tarczowa, zestaw zabawowy, piaskownica, huśtawka wagowa, huśtawka podwójna, ławki parkowe, kosze na śmieci do recyklingu, stojaki na rowery. Plac zabaw będzie ogrodzony ogrodzeniem o wysokości 1,1 m oraz długości 100 m z zamontowaną furtką.

Gmina Dębica otrzymała dofinansowanie w wysokości 123 tys. zł, co stanowi 63,63 % kosztów kwalifikowanych, Gmina Dębica z budżetu dołoży pozostałą kwotę tj. 70 tys. zł wartości kosztorysowej. Dofinansowanie pochodzi z  naboru Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo 5 Gmin w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Wykonawcą placu zabaw będzie firma, która wygrała postępowanie przetargowe. Jest nią firma DESTAR Sp. z o.o. z Chmielowa

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/umowa-na-plac-zabaw-w-stasiowce-podpisana-3709.html