Udogodnienia w urzędzie, spotkanie integracyjno-informacyjne i zbiórki darów. Gmina Dębica pomaga Ukrainie

Tłumacz języka ukraińskiego, kącik zabaw dla dzieci, przekąski oraz napoje. Gmina Dębica dokłada wszelkich starań, aby usprawnić i umilić czas oczekiwania podczas dokonywana formalności w urzędzie. Aktualnie trwa wydawanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy. Nasi goście otrzymują również niezbędne informacje potrzebne do funkcjonowania w naszym kraju.

Mieszkańcy całej Gminy również bardzo mocno zaangażowali się w pomoc ogarniętej wojną Ukrainie, np. organizując zbiórki najpotrzebniejszych darów.

 

Gmina Dębica uruchomiła także dedykowane subkonto, na które można wpłacać datki na pomoc uchodźcom. Środki można przesyłać na konto Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Nowe możliwości” działającego przy Centrum Usług Społecznych. Bank PEKAO  46 1240 4807 1111 0011 1187 9651.