Ogrom darów z Niemiec

Dostawa produktów i ubrań ze zbiórki prowadzonej w Niemczech dotarła do Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica celem przekazania potrzebującym na Ukrainie.

Serdecznie dziękujemy Kappeln in Schleswig-Holstein za ogromną pracę i trud dostarczenia tego do Polski, a tamtejszym darczyńcom za okazaną dobroć serca.

Dziękujemy członkom OSP Paszczyna i OSP Nagawczyna oraz pracownikom Centrum Kultury i Bibliotek za pomoc w rozładowaniu i złożeniu w magazynie darów.

 

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/ogrom-darow-z-niemiec-2590.html