Czwarty transport darów na Ukrainę

Dzisiaj w nocy tj. z soboty na niedzielę 26-27 marca wolontariusze zebrali się na MOP Paszczyna, aby przekazać dary zebrane podczas zbiórek organizowanych w Gminie Dębica. Ubrania, leki oraz artykułu spożywcze zostaną dostarczone do zaprzyjaźnionego miasta Rudki na Ukrainie. Jest to już czwarty taki transport z pomocą dla osób pokrzywdzonych konfliktem zbrojnym na Ukrainie organizowany przez nasz samorząd

Podczas załadunku zaangażowane były jednostki OSP z Paszczyny, Stobierna i Podgrodzie, Zastępca Wójta Gminy Dębica Marek Mikrut, Sekretarz Gminy Adrianna Miazga,  Sołtys Podgrodzia Magdalena Lesiak, Sołtys Paszczyny a zarazem przedstawiciel PGO w Paszczynie Bogusław Bieszczad, Zastępca Dyrektora CKiB Sylwia Zapał wraz z pracownikiem Centrum, p.o. Zastępcy Dyrektora GZEASiP Ewa Mucha.

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim ludziom dobrego serca za przekazane dary oraz wszystkim zaangażowanym w akcje pomocową.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/czwarty-transport-darow-na-ukraine-2636.html