Trwają prace w Latoszynie

Na chwilę obecną prowadzone są roboty związane z nawodnieniem skarp oraz przygotowaniem terenu pod instalację do pomp ciepła.
Również zostały już wykonane pierwsze nasadzenia.
Fot.: Uzdrowisko Latoszyn

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/trwaja-prace-w-latoszynie-3225.html