Laura i Ania w Festiwalu Piosenki i Pieśni Patriotycznej “Polski My Naród…”

Na zaproszenie Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Curie-Skłodowskiej w Pustkowie-Osiedlu Cenrtum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica wzięło udział w V Powiatowym Festiwalu Piosenki i Pieśni patriotycznej "POLSKI MY NARÓD…", który odbywał się pod patronatem Starosty Powiatu Dębickiego.
Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych od klasy V-tej i uczniów szkół ponadpodstawowych. Celem festiwalu było wspieranie wychowania patriotycznego młodego pokolenia poprzez wykonywanie utworów o treściach patriotycznych oraz utrwalanie pamięci o wydarzeniach, które zmieniły losy naszej Ojczyzny.
Festiwal odbył się 14 kwietnia 2023 roku w Domu Kultury w Pustkowie-Osiedlu. Prezentowali się soliści i grupy wokalne z 11 podstawówek i sześciu szkół średnich. Gościnnie z własnym repertuarem wystąpiła młodzież z Ukrainy.
W kategorii szkoła podstawowa wystąpiły dwie solistki z Grupy Teatralno-Kabaretowej "ŻABA". Jedną z najbardziej znanych piosenek żołnierskich z czasów I wojny światowej pod tytułem "Rozkwitały pąki białych róż " zaśpiewała Anna Zołotar. Druga nasza solistka Laura Jedlińska, zaśpiewała popularną w oddziałach AK z czasów II wojny światowej piosenkę pt. "Deszcz, jesienny deszcz" i została Laureatką zajmując I MIEJSCE .
Nasze reprezentantki przygotowała Dorota Bielatowicz.
Gratulujemy solistkom wzruszających prezentacji.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/laura-i-ania-w-festiwalu-piosenki-i-piesni-patriotycznej-polski-my-narod-3224.html