Trwa przetarg na realizację zadania dot. poprawy bezpieczeństwa kierowców i pieszych. Inwestycja jest dotowana w 95% z Polskiego Ładu

Trwa przetarg na realizację zadania dot. poprawy bezpieczeństwa kierowców i pieszych. Inwestycja jest dotowana w 95% z Polskiego Ładu

Trwa przetarg na realizację zadania dot. poprawy bezpieczeństwa kierowców i pieszych. Inwestycja jest dotowana w 95% z Polskiego Ładu

25 lutego 2022

InformacjeInwestycje

Do 10 marca 2022 r. wykonawcy mogą składać oferty w ogłoszonym przez Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy przetargu na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa kierowców oraz pieszych na drogach powiatowych powiatu dębickiego w gminach Dębica i Brzostek”. Przewidywana wartość inwestycji to 14,5 mln zł. Aż 95 proc. tej kwoty, tj. blisko 13,8 mln zł, będą stanowić pieniądze pozyskane przez Powiat z programu Polski Ład.

W ramach tego zadania gruntownie wyremontowane zostanie ponad 10 km dróg, zaplanowano także odcinkową budowę chodników i niezbędnej infrastruktury towarzyszącej oraz remont dwóch mostów i budowę przepustu.

Ogłoszenie przetargowe składa się z dwóch części: 
1.    „Przebudowa drogi powiatowej nr 1298R Nagawczyna – Stasiówka w km 1+448 – 5+573 w miejscowości Nagawczyna, Stobierna, Stasiówka i Dębica” (4150 m) m.in. z odcinkową budową chodników wraz z przejściami dla pieszych.
2.    „Przebudowa drogi powiatowej nr 1317R Kamienica Dolna – Grudna Górna w km 0+100 – 0+787 i 5+742 – 10+981 i 11+036 – 11+187 oraz 11+485 – 12+040 w miejscowościach Kamienica Dolna, Siedliska Bogusz, Smarżowa, Grudna Dolna i Grudna Górna wraz z remontem mostów w km 7+188 i 7+884 oraz przebudową przepustów. Przebudowa drogi powiatowej nr 1318R Brzostek – Siedliska Bogusz – budowa chodnika w km 3+864 – 3+915 w miejscowości Siedliska Bogusz” (6700 m).

Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu ich składania, nie później jednak niż następnego dnia po 10 marca br.

PLATFORMA ZAKUPOWA

Źródło: https://www.powiatdebicki.pl//aktualnosci/aktualnosci/trwa-przetarg-na-realizacje-zadania-dot-poprawy-bezpieczenstwa-kierowcow-i-pieszych-inwestycja-jest-dotowana-w-95-z-polskiego-ladu,art-2437