Remont drogi na odcinku Brzostek – Kamienica Górna – Smarżowa ma poprawić bezpieczeństwo kierowców oraz pieszych

Ta inwestycja ma poprawić bezpieczeństwo kierowców oraz pieszych na drogach powiatu dębickiego. Trwają prace na odcinku Brzostek – Kamienica Górna – Smarżowa. Będzie między innymi nowa nawierzchnia oraz remont poboczy. Mowa o ponad 5 kilometrach drogi. Prace obejmują również remont mostu na potoku Kamienica w Bączałce.

W konferencji prasowej, podczas której przedstawiono szczegóły zadania, oprócz między innymi władz Powiatu Dębickiego oraz Posła na Sejm Jana Warzechy wziął udział również sekretarz stanu w ministerstwie infrastruktury – Rafał Weber. Inwestycja wyniesie około 5 mln zł. Zadanie w 70% zostało dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pozostałą część pokryje Powiat Dębicki oraz Gmina Brzostek. Prace rozpoczęły się w czerwcu, a zakończą w maju 2022 roku. Wykonania prac remontowych podjęła się firma Eurovia Polska Spółka Akcyjna.

Jak informuje Powiat Dębicki, zadania pod nazwą „Remont drogi powiatowej nr 1319R Brzostek – Kamienica górna – Smarżowa w km wraz z remontem przepustu w miejscowości Wola Brzostecka, Kamienica Górna, Bączałka i Smarżowa” oraz „Remont mostu na potoku Kamienica w ciągu drogi powiatowej nr 1319R Brzostek – Kamienica Górna – Smarżowa w miejscowości Bączałka” obejmują:

− wykonanie nowej nawierzchni drogi; − remont poboczy; − profilowanie skarp; − odtworzenie i oczyszczenie rowów przydrożnych celem poprawy odwodnienia drogi; − remont przepustu zniszczonego w wyniku powodzi; − remont mostu w m. Bączałka (uzupełnienie ubytków gruntu w obrębie mostu, wymiana wyposażenia obiektu, oczyszczenie elementów stalowych ze starych powłok malarskich oraz wykonanie nowych zabezpieczeń antykorozyjnych). Zamierzonym efektem, uzyskanym po zakończeniu prac budowlanych będzie: − poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi oraz komfortu jazdy kierowców i pasażerów; − poprawa odwodnienia jezdni; − zwiększenie trwałości remontowanych obiektów – przepustu oraz mostu.