Pierwszy etap remontu drogi Brzostek – Kamienica Górna – Smarżowa zakończony

Pierwszy etap remontu drogi Brzostek – Kamienica Górna – Smarżowa zakończony

Pierwszy etap remontu drogi Brzostek – Kamienica Górna – Smarżowa zakończony

02 grudnia 2021

Informacje

W poniedziałek 29 listopada 2021 r. przedstawiciele Powiatu Dębickiego, gminy Brzostek oraz wykonawców dokonali odbioru technicznego ukończonego pierwszego etapu zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1319R Brzostek – Kamienica górna – Smarżowa w km 4+640,00 – 6+230,00 oraz 7+630,00 – 11+200,00 wraz z remontem przepustu w km 7+812,00 w miejscowości Wola Brzostecka, Kamienica Górna, Bączałka i Smarżowa i Remont mostu na potoku Kamienica w ciągu drogi powiatowej nr 1319R Brzostek – Kamienica Górna – Smarżowa w km 8+769 w miejscowości Bączałka”.

– Cieszę się bardzo, że jeszcze przed zimą udało się zakończyć tak duży etap tej inwestycji, dzięki czemu mieszkańcom gminy Brzostek będzie się jeździło lepiej i bezpieczniej, podczas gdy warunki pogodowe będą coraz mniej sprzyjające – podkreśla starosta Piotr Chęciek.

Zakończona część inwestycji kosztowała 3 485 687,00 zł, co stanowi 70 proc. zaplanowanego zakresu robót. W ramach tego etapu wykonano remont mostu na potoku Kamienica w miejscowości Bączałka, remont jezdni w zakresie podbudowy i nawierzchni, poboczy, systemu odwodnienia drogi w miejscowościach Smarżowa, Bączałka.

Zadanie w imieniu Powiatu Dębickiego prowadzi Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy, roboty budowlane realizuje firma Eurovia Polska S.A, natomiast nadzór inwestorski zapewnia firma Sowa Projekt w zakresie branży drogowej oraz Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy w zakresie branży mostowej.

Źródło: https://www.powiatdebicki.pl//aktualnosci/aktualnosci/pierwszy-etap-remontu-drogi-brzostek-kamienica-gorna-smarzowa-zakonczony,art-2363