Tak pracowała „Jedynka” w zdalnym nauczaniu

reklama

Ku końcowi zbliża się rok szkolny 2019/2020, który zarówno dla dzieci, rodziców oraz kadry pedagogicznej był rokiem nietypowym, w którym po raz pierwszy zetknęliśmy się z nauką online. Od 2 września 2019r. do 13 marca 2020r. nauczanie przebiegało tak jak w latach poprzednich – w trybie stacjonarnym.

Z dniem 16 marca 2020r. zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej, szkoły, przedszkola oraz żłobki zostały zamknięte z powodu pandemii COVID – 19. W związku z powyższym Przedszkole Miejskie nr 1 w Dębicy w celu realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego rozpoczęło zdalne nauczanie we wszystkich sześciu grupach. W dniach 16-24 marca 2020r. działania prowadzono z własnej inicjatywy, nieobowiązkowo, a od 25 marca 2020r. zgodnie z wytycznymi MEN, zdalna realizacja zadań edukacyjnych przedszkola stała się obowiązkiem.

W każdej grupie nauczyciele prowadzący przygotowywali oraz wysyłali rodzicom materiały dydaktyczne do pracy z dziećmi w domu. Pakiet wysyłany był w pierwszym dniu rozpoczynającym dany tydzień wraz z objaśnieniem zadań oraz załącznikami i pomocami dydaktycznymi. Pod koniec tygodnia w ramach podsumowania zbierano od rodziców informacje zwrotne tj.: fotorelacje, wnioski oraz prośby dotyczące przebiegu oraz organizacji pracy zdalnej. Na ich podstawie można było ustalić kierunek dalszej współpracy. Dyrektor przedszkola Anna Szczepanik dla usystematyzowania pracy oraz określenia wzajemnych kontaktów opracowała strategię oraz formy i zasady pracy zdalnej nauczycieli w aspekcie ich współdziałania z rodzicami. Zawarła je w materiale pod nazwą „Pakiet Przedszkola Miejskiego nr 1 w Dębicy – zbiór materiałów do zabaw i edukacji prowadzonej zdalnie, który opublikowano na stronie przedszkola 23 marca 2020r.

Na podstawie materiałów zgromadzonych od rodziców udało się upamiętnić pracę dzieci tworząc bazę zdjęć oraz filmów na stronie internetowej PM 1. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z efektami pracy zdalnej przedszkolaków, które znajdują się na stronie: https://pm1-debica.pl/ w zakładce „praca zdalna”.

Jesteśmy przekonani, że zebrane materiały pozostaną pamiątką na długie lata oraz będą wspomnieniem roku szkolnego 2019/2020, który niewątpliwie był dużym wyzwaniem, ale jeszcze większym sukcesem dla dzieci, rodziców oraz nauczycieli.

Nauczyciel PM1
Katarzyna Hałata