Stypendia naukowe 2020

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Dębicy  przypomina, że wnioski na stypendium naukowe Wójta Gminy Dębica przyjmowane będą w terminie od 15 listopada do 30 listopada 2020r. w siedzibie GZEASiP w Dębicy przy ul. Stefana Batorego 13  oraz w Publicznych Szkołach Gminy Dębica. Wniosek mogą złożyć: rodzice ucznia małoletniego, pełnoletni uczeń, student. 

UCHWAŁA Nr XXIV/254/2020 RADY GMINY DĘBICA z dnia 6 listopada 2020r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży – uczniów szkół z terenu Gminy Dębica”

UCHWAŁA Nr XXIV/255/2020 RADY GMINY DĘBICA z dnia 6 listopada 2020r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania pomocy w ramach „Lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży – uczniów szkół z terenu Gminy Dębica”

UCHWAŁA Nr XXIV/253/2020 RADY GMINY DĘBICA z dnia 6 listopada 2020r. w sprawie ustalania regulaminu przyznawania stypendiów za osiągnięcia w nauce dla studentów zamieszkałych na terenie Gminy Dębica

wniosek dla ucznia

wniosek dla studenta

oświadczenie

załączniki – zgoda na przetwarzanie danych oraz publikację wizerunku

 

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/stypendia-naukowe-2020-1840.html