Szkoły wzięły udział w akcji Sprzątamy dla Polski

Uczniowie Szkół z terenu Gminy Dębica dnia 21 kwietnia wyszli w teren włączając się w V Edycję Ogólnopolskiej Akcji #Sprzątamy Dla Polski. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Ta proekologiczna akcja stanowi jedną z atrakcyjnych form nowoczesnego, zielonego patriotyzmu. Poprzez konkretne działanie zwróciliśmy  uwagę na ważny temat, jakim jest ochrona klimatu, postawa odpowiedzialności młodego pokolenia i dbałość o nasze lokalne środowisko. Ważnym celem było kształtowanie postawy odpowiedzialności za wspólne dobro.

Takie akcje organizowane są w szkołach co roku w ramach Dnia Ziemi. Przy okazji tej akcji w szkołach zorganizowano także pogadanki na temat bezpieczeństwa oraz celów głównych akcji. Czynny udział w tym przedsięwzięciu umożliwił uczniom zrozumienie, jak ważne jest dbanie o  swoje środowisko i utrzymywanie czystego otoczenia. Poprzez zaangażowanie społeczności szkolnej nastąpił wzrost świadomości i zainspirowanie społeczeństwa do różnych działań zmierzających do poprawy naszego środowiska naturalnego. Wszyscy powinniśmy zdawać sobie sprawę  z tego, że Ziemia jest naszym wspólnym domem i od nas zależy jej przyszłość.

 

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/szkoly-wziely-udzial-w-akcji-sprzatanie-swiata-3241.html